Parodontologie is een specialisatie binnen de tandheelkunde, waarin de structuren rondom de tand (zoals het tandvlees en het kaakbeen) centraal staan. Hieronder vindt u algemene informatie over een aantal parodontale problemen en hun behandeling. Wij willen u er graag attent op maken dat elk van deze problemen en de daaropvolgende behandelingen patiënt-specifiek zijn en dat u voor meer uitgebreide informatie omtrent een bepaald probleem een afspraak dient te maken.

Gingivitis

Gingivitis is een ontsteking van het tandvlees waarbij er een roodachtige verkleuring en soms ook lichte zwelling ontstaat. Deze ontsteking is doorgaans pijnloos, maar kan opgemerkt worden door het bloeden van het tandvlees wanneer u poetst.

Parodontitis

Wanneer de ontsteking van het tandvlees te lang aanhoudt, kan deze zich uitbreiden tot in het bot rondom de tanden. Ten gevolge hiervan komen de tanden los te staan. In dit stadium spreken we van parodontitis. Ook parodontitis verloopt meestal pijnloos.

Zowel gingivitis als parodontitis worden veroorzaakt door bacteriën die aanwezig zijn in tandplaque. Die tandplaque verwijderen is dan ook de basis van een parodontale behandeling. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de ernst van de ontsteking.

Meer uitgebreide informatie vindt u op www.parodontologie.be

Tandvleescorrecties

Overtollig tandvlees kan tot esthetische problemen leiden. Bijvoorbeeld wanneer u te veel tandvlees laat zien wanneer u lacht en de tanden daardoor vrij kort lijken. Eveneens kan een goede mondhygiëne bemoeilijkt worden door een overschot aan tandvlees. Dit alles kan mits een parodontale ingreep gecorrigeerd worden.

Ook bij een tekort aan tandvlees kunnen esthetische en/of functionele problemen optreden. Ook hier kan een correctie uitgevoerd worden via een parodontale ingreep.

Voor

 

Na

Implantaten

Er bestaan verschillende manieren om verloren gegane tanden te vervangen.

Eén daarvan is door middel van implantaten. Een implantaat is een titanium kunstwortel die in het kaakbeen wordt geplaatst. Hierop kan uw tandarts vervolgens een nieuwe kroon maken. Wanneer u meerdere tanden mist, kan een brug gemaakt worden op de implantaten. Ook in het geval van een slecht passende prothese kunnen implantaten gebruikt worden om voor meer retentie te zorgen.

Gezien een implantaat een chirurgische ingreep vereist wordt deze operatie enkel toegepast op personen die zich in een goede algemene gezondheid bevinden en gezond tandvlees en voldoende botstructuur hebben. Indien men niet over voldoende botstructuur beschikt kunnen bijkomende procedures (zoals het gebruik van een kunstmatig of natuurlijk bottransplantaat) toegepast worden.

Radiologie

Onze praktijk is uitgerust met de meest recente digitale beeldvorming. Volgende radiologische
opnames helpen de parodontologen om een correcte diagnose te stellen:

Apicale RX of bitewing.

Dit soort foto’s wordt vooral genomen voor detectie van cariës tussen twee tanden, of voor detectie van een ontsteking ter hoogte van de wortelpunt. Orthopantomogram of OPG

Een panoramische radiografie is een radiografische tomografie van de kaken, gemaakt met een gesofisticeerd toestel. Dit toestel is ontworpen om de twee kaken over hun volledige lengte te tonen op één enkele röntgenfilm. Hierdoor wordt een ononderbroken afbeelding zichtbaar van de bilaterale maxillofaciale structuren op dezelfde film. De stralingsbelasting is bij een OPG veel kleiner dan voor hetzelfde beeld met een serie apicale RX’en, maar een OPG is dan weer minder gedetailleerd dan een hele serie bitewings.Cone Beam CT

Dit wordt toegepast voor gedetaileerd onderzoek van botstructuren zoals de aangezichtsschedel, sinussen, onderkaak en bovenkaak. Er wordt een driedimensioneel (3D) beeld gemaakt zodat een optimale chirugische planning gemaakt kan worden. In specifieke gevallen kan de digitale planning omgezet worden naar een boormal die gebruikt wordt bij het plaatsen van implantaten. Dit geeft het voordeel dat implantaten uiterst nauwkeurig kunnen geplaatst worden.Ademgeur en Mondhygiëne

Een slechte ademgeur (halitose) ontstaat meestal vanuit de mond en niet – zoals vele mensen geloven –  vanuit de maag. De oorzaak wordt bij voorkeur dus eerst in de mond gezocht. Ervaring leert dat, na een juiste diagnose, de behandeling meestal eenvoudig is. De grote boosdoeners bij halitose, zijn doorgaans anaërobe bacteriën die zich in de mondholte  bevinden: tussen de tanden, onder het tandvlees, op de tongrug,… Het aanleren van een correcte poetstechniek op maat van de patiënt, is dus ook hierbij van groot belang.